2008-07-07

Diligentia säljer hotellfastighet i Malmö

Diligentia säljer fastigheten Fasanen 5 i Malmö till norska livförsäkringsbolaget KLP Eiendom AS.

Fastigheten genomgår för närvarande en total ombyggnad från kontor till ett modernt lägenhetshotell med 240 rum. Diligentia har sedan tidigare tecknat ett 20-årigt hyresavtal med hotelloperatören StayAt. Den uthyrningsbara arean fördelas på 10 900 kvm hotell, 500 kvm restaurang och ett 40-tal garageplatser.

Diligentia kommer att slutföra projektet och KLP tillträder fastigheten under kvartal 1 år 2009, då projektet beräknas vara klart.

För information kontakta:
Diligentia:
Markus Pfister, fastighetschef Kontor Storstockholm
Tel. 08-788 39 88 , e-mail: markus.pfister@diligentia.se