2010-07-05

Diligentia säljer kontorsfastighet i Stockholm till SPP

Diligentia sålde den 2 juli tomträtten till fastigheten Fyrfotan 1 på Vasagatan 8-10 i Stockholm till livförsäkringsbolaget SPP. Priset blev 410 mkr.

Fyrfotan 1 byggdes 1970 och är en kontorsfastighet med butiker i bottenplanet. Byggnaden omfattar cirka 15 500 kvm uthyrbar area, samt del i ett garage under byggnaden som är gemensamt med grannfastigheterna Snäckan 7 och 8.

- Fyrfotan 1 står idag inför en omdaning. Eftersom vi redan har flera andra stora fastighetsprojekt igång väljer vi att istället fokusera våra resurser till dessa, säger Markus Pfister, Fastighetschef för Kontor Stockholm på Diligentia.

Diligentia, som förvaltar tio procent av Skandia Livs kapital i fastigheter, jobbar för att de 1,2 miljoner försäkringstagarna ska få högsta möjliga avkastning.

 

För mer information kontakta:
Markus Pfister, Fastighetschef, Kontor Stockholm
markus.pfister@diligentia.se, 08-573 657 10
Anders Kupsu, vd, Diligentia
anders.kupsu@diligentia.se, 08-573 655 01