2010-12-20

Diligentia säljer köpcentrumfastighet i Halmstad

Diligentia sålde den 17 december 2010 fastigheten Valdemar Atterdag 18 i centrala Halmstad till det lokala fastighetsbolaget Trelp AB, för en köpeskilling på 200 mkr.

Diligentia förvärvade fastigheten Valdemar Atterdag 18 sommaren 2007 för 117 mkr, med planen att genomföra en omfattande ombyggnad.

- Vi fick helt enkelt ett bud som var så bra att vi inte kunde säga nej. Därför valde vi en tidig exit framför att genomföra ombyggnaden. Samtidigt planerar vi investeringar om över 700 mkr i våra övriga fjorton köpcentrum, säger Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum på Diligentia.


För mer information kontakta
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum, Diligentia
bo.jansson@diligentia.se, 08-573 656 50.

Terese Filipsson, Projektledare Transaktioner, Diligentia
terese.filipsson@diligentia.se, 08-573 655 64