2009-12-01

Diligentia säljer mark i Partille till KF Fastigheter

Diligentia säljer 15 000 kvm mark i Partille till KF Fastigheter. KF Fastigheter äger sedan tidigare stora markområden i östra Partille centrum och planerar i och med markköpet att utveckla området ytterligare med en blandning av butiker, service, bostäder och kontor.  

- Vi äger och förvaltar idag flera köpcentrum i Göteborgsregionen, bl.a. Solkatten i Lerum och Frölunda Torg, säger Torbjörn Hugosson, Fastighetschef på Diligentia. Nu fokuserar vi all kraft på att genomföra våra pågående utvecklingsprojekt på båda dessa arenor.

För ytterligare information om försäljningen, kontakta
Torbjörn Hugosson, Fastighetschef Kontor Göteborg,
tel 070-606 63 75