2012-02-22

Diligentia säljer tolv kontorsfastigheter i Göteborg

Diligentias uppdrag är att leverera en långsiktigt stabil avkastning till ägaren Skandia Liv och dess 1,2 miljoner försäkringstagare. Cirka 30 miljarder kronor, motsvarande en tiondel av Skandia Livs tillgångar, är placerade i fastigheter som ägs, förvaltas och utvecklas av Diligentia. Genom försäljningen uppnår Diligentia en mer balanserad fördelning av fastighetsinnehavet och kommer fortsatt att äga bostäder, köpcentrum och kontorsfastigheter i Göteborg till ett värde av cirka 7,5 miljarder kronor. 

- Vi säljer nu en del av våra fastigheter i Göteborg, men fortsätter samtidigt att investera i vårt kvarvarande Göteborgsbestånd, bland annat genom fortsatt utveckling av våra bostäder, Frölunda Torg och till- och ombyggnad av hotell Rubinen på Avenyn, säger Anders Kupsu, Diligentias vd.

- Trots negativa signaler i vår omvärld upplever vi att det finns ett stort intresse för välskötta fastigheter i bra lägen, inte minst i Göteborg, avslutar Anders Kupsu.

I det bestånd som nu säljs ingår följande fastigheter: Nordstaden 10:20, Nordstaden 21:1, Nordstaden 13:12, Nordstaden 20:5, Inom Vallgraven 15:1, Inom Vallgraven 16:24, Inom Vallgraven 16:25, Inom Vallgraven 20:14, Inom Vallgraven 22:16, Gårda 16:17, Gårda 18:23 samt del av Heden 22:10.

För mer information kontakta:
Anders Kupsu, vd, anders.kupsu@diligentia.se, 08-573 655 01
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, markus.pfister@diligentia.se, 08-573 657 10.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef, katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90.