2011-01-20

Diligentia satsar på el producerad via vattenkraft i alla fastigheter

Som ett led i Diligentias miljöarbete ingår man nu ett nytt elhandelsavtal med TelgeKraft AB, om en grundleverans av el producerad via vattenkraft till bolagets samtliga fastigheter.

- Vårt nya elhandelsavtal är en del i en större miljösatsning och målet är att förse våra fastigheter med såväl miljövänligare som mer prisvärd el över tiden. Bland annat kommer vi att minska Diligentias koldioxidutsläpp drastiskt, säger Lars Pellmark, som jobbar med Diligentias energifrågor.

Den fysiska elleverans som parterna avtalat om uppgår till 90 gigawattimmar och påbörjas i januari 2011.

 

För mer information kontakta:
Lars Pellmark, energiexpert på Diligentia
lars.pellmark@diligentia.se, 08-573 655 49