2013-09-26

Diligentia tillför Sundbyberg 31 nya hyresrätter

Nu går startskottet för Fjällnäset 16, som är Diligentias nya bostadsprojekt i Lilla Alby i Sundbyberg. 31 nya hyresrätter ska få se dagens ljus och inflyttning sker från december 2014. Huset ska klassas enligt Miljöbyggnad Silver.

Bredvid Diligentias befintliga bostadsfastighet på Humblegatan 20-22 finns idag en bergsknalle. Nu går startskottet för det bostadsprojekt som innebär att berget sprängs bort och ersätts av en tio våningar hög hyresfastighet i rött tegel samt ljus puts. Fastigheten byggs i souterräng, och får en högre och en lägre del.

- Vi är mycket glada att idag skjuta startskottet tillsammans med Diligentia för sundbybergarnas 31 nya hyresrätter, säger Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande. Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan, och samtidigt den snabbast växande med snart 42 000 invånare. Vi välkomnar såklart alla initiativ till nya boendemöjligheter och i synnerhet i hyresrättsform, konstaterar Nygren.

- Sammanlagt blir de 1 800 kvadratmetrarna 31 lägenheter från 1 rok till 3 rok – alla med yteffektiv planlösning och de flesta med balkong. Vi på Diligentia förmedlar alla våra lägenheter via kommunala köer, och i det här fallet gäller Stockholm Stads bostadsförmedling, upplyser Bo Jansson, Diligentias fastighetschef för bostäder och köpcentrum.

I enlighet med Diligentias långsiktiga hållbarhetsarbete ska den nya byggnaden uppfylla klassningssystemet Miljöbyggnads silvernivå.

- Hållbarhetsfrågor är viktiga för oss. Vi har uppdraget att leverera en långsiktigt stabil totalavkastning till Skandias 1,2 miljoner livförsäkringstagare, berättar Bo Jansson vidare. Det är självklart för oss att certifiera alla om- ny och tillbyggnader och i detta fall har vi valt Miljöbyggnad. Därmed säkerställer vi viktiga kvaliteter vad gäller energi, inomhusmiljö och materialval.

Diligentia äger också det stora Sundbybergsområdet Kabeln med Max Sieverts gamla kabelfabrik från 1880, som idag är ett relativt slutet område med stora kontorshus.

- Vi har långt gångna planer på att omvandla Kabelnområdet till en blandad stadsdel som är både hållbar och inspirerande med bostäder, kontor och handel. Vi ska bevara områdets kulturhistoria och samtidigt föra in nytänkande i upplägg och arkitektur, avslutar Bo Jansson.

För mer information kontakta:
Bo Jansson, Fastighetschef Bostäder och Köpcentrum,
bo.jansson@diligentia.se, 070-590 84 42.
Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande, Sundbybergs stad,
jonas.nygren@sundbyberg.se, 0700-87 53 57
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef,
katarina.nore@diligentia.se, 073-944 72 04.

Högupplöst bild på Fjällnäset 16 finns i Diligentias pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/diligentia/latest_media