2010-04-19

Diligentia uppnår högsta miljömärkningen i Sverige

När Diligentia inom kort inleder den omfattande ombyggnationen av Sveavägen 44, finns högt ställda mål för fastigheten ur miljöperspektiv. Redan nu har Diligentia fått beskedet att den stora kontorsfastigheten kommer att uppnå betyget ”Excellent” i den internationella miljö­märkningen BREEAM. Det är den högsta nivå som har uppnåtts i Sverige.

- Klimatsmarta hus eftersträvas i allt högre utsträckning av både hyresgäster och fastighetsägare. BREEAM-märkningen på Sveavägen 44 är ett kvitto på Diligentias arbete med hållbarhetsfrågor, säger Anders Lindberg, Teknisk chef för Diligentias kontor i Stockholm.

Den internationella miljömärkningen BREEAM bygger på tio viktade betygskriterier, som sammantaget ger en bred bedömning av en fastighets olika miljö- och hållbarhetsaspekter. Diligentia uppnår Excellent-nivån, den högsta i BREEAM-systemet bespoke, tack vare genomgående höga poäng i alla kriterier. Allra högst poäng får Diligentia för kriterierna energianvändning, transporter, ledning, hälsa och välbefinnande:

  • Energianvändningen sänks till 25 procent av den nuvarande användning, men Diligentias målsättning är att gå ännu längre, och även utvärdera möjligheterna att skapa ett nollenergihus, vilket innebär att fastigheten kan komma att bli självförsörjande på energi.
  • Den höga poängen i kriteriet transport bygger bland annat på fastighetens centrala läge, dess närhet till tunnelbana, tåg och möjligheten att ta sig till arbetsplatsen med cykel eller till fots.
  • Ledningskriteriet betygsätter Diligentias projektledning och uppföljning.
  • Kriteriet hälsa och välbefinnande beskriver bland annat arbetsmiljö och inomhusklimat.

 

För mer information kontakta:
Ander Lindberg, Teknisk chef kontor Stockholm, 070-398 33 43, anders.lindberg@diligentia.se
Ytterligare fakta om BREEAM finns också på www.breeam.org.