2011-11-22

Diligentia utvecklar sin del av Sundbyberg enligt Breeam Communities och blir först i Stockholmsregionen

Diligentia påbörjar nu utvecklingen av sina kvarter Kabeln och Eken i Sundbyberg, som blir den tredje stadsmiljön i Sverige att certifieras enligt hållbarhetsklassningen Breeam Communities. Området kommer att innehålla såväl miljöklassade kontor som bostäder, i kombination med attraktiv handel och service.

Diligentia har under de senaste åren aktivt arbetat för att beakta aspekter avseende hållbarhet i projektutveckling och byggande. Genom att systematisera arbetssättet kring hållbarhetsfrågor garanterar man fastigheternas miljöprestanda samtidigt som man lägger grunden för en god totalavkastning. Med Masthusen i Västra hamnen i Malmö var Diligentia först i Norden med att börja arbeta med Breeam Communities. Nu tar man med sig erfarenheter från detta in i bolagets nästa stadsutvecklingsprojekt, som ska ske i kvarteren Kabeln och Eken i Sundbyberg.

- Vi ser en enorm potential i Kabeln och Eken, som ligger mitt i centrala Sundbyberg, säger Markus Pfister, Fastighetschef för Diligentias kontor. Vi ska omvandla ett område med industrikaraktär till att bli en spännande och hållbarhetsklassad stadsmiljö. Vårt område blir därmed det tredje i Sverige som påbörjar sin resa mot att nå Breeam Communities.

Tvåårigt projekt i nära samarbete med Sundbybergs Stad och BRE
Breeam Communities är världsledande när det gäller att bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare. Dessutom utvärderas  huruvida man kreerat en god och hållbar relation till sin omvärld. Projektet, som startar nu och planeras att pågå i cirka två år, kommer att innebära nära samarbeten med både Sundbybergs Stad och med BRE, organisationen som ansvarar för systemet för hållbarhetsklassningen.

Vi möter marknadens efterfrågan
- Marknaden efterfrågar tydlig hållbarhets- och miljöprofilering, vilket vi tillmötesgår genom att i alla utvecklingsprojekt ta helhetsgrepp kring hållbarhetsfrågorna. Vi tror även att en certifiering höjer värdet på hela området och gör att fler vill arbeta, bo och handla här, avslutar Markus Pfister.

För mer information kontakta:
Sven Orefelt, Chef Projekt & Teknik, Diligentia
sven.orefelt@diligentia.se, 08-573 655 43

Markus Pfister, Fastighetschef Kontor, Diligentia
markus.pfister@diligentia.se, 08-573 657 10