2013-10-17

Diligentia vet vad kontorskunderna vill ha

I Fastighetsbarometern, CFI Groups och Fastighetsägarnas årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd, placerade sig Diligentia i år i toppskiktet bland de sexton deltagarna. Generös och personlig service, bra miljöerbjudanden och att ligga i framkant vad gäller trendspaning är några av framgångsfaktorerna.

NKI (Nöjd Kund Index) är det mått som i Fastighetsbarometern visar kontorshyresgästernas betyg på hur nöjda de är med sin hyresvärd. I årets undersökning ligger Diligentia i toppskiktet bland undersökningens sexton deltagande fastighetsbolag. Branschen totalt hamnade på ett genomsnittligt index om 73 punkter, samtidigt som Diligentia fick 78.

Diligentia äger, förvaltar och utvecklar våra fastigheter med kunderna i fokus, och man gör det med egna medarbetare.

- Vi märker tydligt hur kunderna uppskattar en nära relation med både vår förvaltning och våra tekniker, säger Markus Pfister, fastighetschef för kontor på Diligentia. Undersökningen mäter ju en rad olika områden och den visar att vi toppar resultatet inom just service, som ju är av största vikt för oss som har kunden i fokus.

Förutom nära relationer och god service ger undersökningen ett kvitto på att Diligentia ligger i framkant vad gäller miljöfrågor, som också är ett hett prioriterat område för de flesta företag i dag.

- Kontorshyresgäster vill sitta i miljöklassade fastigheter som ligger i kommunikationsnoder som möjliggör kommunal transport till arbetet och att erbjuda gröna hyresavtal är en självklarhet, berättar Pfister vidare. Yteffektivitet och vårt aktivitetsbaserade kontorskoncept är en annan framgångsfaktor liksom innovationer, exempelvis den takpark vi ska anlägga ovanpå Sveavägen 44, med riktig svensk natur. Sådant stärker i sin tur hyresgästernas image, avslutar Markus Pfister.

För mer information kontakta:
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor,
markus.pfister@diligentia.se, 08-573 657 10.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef,
katarina.nore@diligentia.se, 073-944 72 04.

Läs mer om Fastighetsbarometern på http://www.cfigroup.se/branschbarometrar/branschresultat.

Högupplösta bilder på Markus Pfister och generella Diligentia-bilder finns i Diligentias pressrum på MyNewsdesk: http://www.mynewsdesk.com/se/diligentia/latest_media