2014-03-26

Diligentias fastigheter ger rejäl avkastning till 1,4 miljoner Skandia-kunder

Även 2013 blev ett mycket bra år för Diligentia. Enligt IPD Svenskt Fastighetsindex blev företagets totalavkastning under året 9,4 procent – hela två procentenheter över fastighetsbranschens totalavkastningssnitt. 2013 var det femte året i rad som Diligentia överträffade branschen. Och avkastningen – ja den går till moderbolaget Skandias 1,4 miljoner kunder!

Diligentia äger, förvaltar och utvecklar både kontor, bostäder, köpcentrum och samhällsfastigheter till ett värde av cirka 33 miljarder kronor. Bolagets uppdrag är att med rimligt risktagande leverera en så stor totalavkastning som möjligt till ägaren Skandia och deras 1,4 miljoner kunder.

Årligen mäter Diligentia verksamheten bland annat via totalavkastningen, i en kartläggning som företaget IPD Svenskt Fastighetsindex genomför på uppdrag av den svenska fastighetsmarknaden. Denna typ av mätning ger en bra transparens och ett säkert jämförbart mått på hur det går för hela marknaden.

- Vi ser att vart och ett av våra segment avkastade bättre än branschen under fjolåret, säger Anders Kupsu, Diligentias vd. Branschens avkastningssiffra, inklusive transaktioner, blev 7,1 procent och Diligentias blev 9,4 procent. Det fastighetssegment som avkastade allra bäst under året var bostäder, vilka i dagsläget utgör cirka 25 procent av vårt bestånd.

I IPD-mätningen av den svenska fastighetsmarknaden 2013 deltog 34 fastighetsbolag, med portföljer till ett sammanlagt värde av 346 miljarder kronor.

För mer information kontakta:
Anders Kupsu, Diligentias vd,
anders.kupsu@diligentia.se, 08-573 655 01.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef,
katarina.nore@diligentia.se,08-573 655 90.

Högupplösta bilder på Anders Kupsu finns i Diligentias
pressrum på Mynewsdesk:
http://www.mynewsdesk.com/se/diligentia/latest_media