2010-10-20

Diligentias kontorshyresgäster blir allt nöjdare - trots neråtgående branschtrend

Diligentias kontorshyresgäster blir allt nöjdare med hyresvärden, samtidigt som branschtrenden pekar åt motsatt håll. Det visar Fastighetsbarometern, CFI Groups och Fastighetsägarnas årliga analys av svenska hyresgästers uppfattning om sin hyresvärd, där Diligentia hamnade på tredje plats.

NKI (Nöjd Kund Index) är det mått som i Fastighetsbarometern visar kontorshyresgästernas betyg på hur nöjda de är med sin hyresvärd. Diligentia ökar i årets Fastighetsbarometer med tre enheter till ett NKI på 74 och en tredjeplats i undersökningen. För branschen totalt har däremot det genomsnittliga indexet sjunkit med lika många enheter och får därmed ett NKI på 70.

- Det känns fantastiskt roligt att våra kunders nöjdhet ökar och särskilt positivt att vi lyckats uppnå detta under ett år då branschens genomsnittliga NKI sjunker. Vi ser indexet som resultatet av ett långsiktigt, strukturerat och lyhört kundarbete, samt ett viktigt kvitto på att förvaltning med egen personal är ett vinnande koncept, säger Markus Pfister, fastighetschef kontor på Diligentia.


För mer information kontakta:
Markus Pfister, fastighetschef kontor, Diligentia
markus.pfister@diligentia.se, 08-573 657 10

Läs mer om Fastighetsbarometern på www.fastighetsbarometern.com.