2010-01-20

Diligentias köpcentrum Gyllen är nu en Green building

Diligentias köpcentrum Gyllen i Linköping byggdes om under hela 2009, vilket bland annat resulterat i minskad energianvändning och därmed minskad miljöpåverkan och lägre kostnader.

Grundkraven för att lämna in en ansökan om att bli Green building-partner är flera. Att uppvisa ett väl genomarbetat energiledningssystem, som redogör för hur Diligentia på ett strukturerat sätt jobbar aktivt med energieffektivisering i sitt köpcentrum Gyllen var ett av dem.  

- Det här illustrerar vårt miljöengagemang på ett konkret sätt, säger Lars Pellmark, som jobbar med energifrågor på Diligentias enhet Projekt & Teknik. Effektivare ventilationsanläggningar och ett modernt styr- och övervakningssystem som sammantaget minskar den totala energianvändningen med hela femtio procent ligger till grund för Gyllens Green building-certifikat, avslutar Lars. 

För ytterligare information, kontakta
Lars Pellmark, ansvarig för installationer och energiteknik, lars.pellmark@diligentia.se eller 070-578 82 12. 

 

Om Green building
Green building är ett certifieringssystem för kommersiella fastigheter med fokus på energianvändningen. För att få en byggnad märkt måste energianvändningen minskas med 25 procent. För befintligt bestånd innebär det renoveringsinsatser som drar ner den totala befintliga energiförbrukningen med 25 procent, för nyproduktion gäller det att hamna 25 procent under Boverkets nationella byggregler. Green building finns i hela Europa och i övriga länder gäller samma krav, men med utgångspunkt i det enskilda landets byggnormer. Några svenska Green building-partners är Diligentia, Vasakronan, Fabege och AMF.
Klicka här för mer information om Green building