2007-04-17

Diligentias lägenheter förmedlas transparent och enkelt

Alla lediga lägenheter i Diligentias bostadsbestånd förmedlas numera via kösystem som är öppna för allmänheten. De lediga lägenheterna söks och förmedlas på skilda sätt i olika regioner. Vid uthyrning gäller de lokala överenskommelser som finns mellan branschorganisationer och kommunala myndigheter.
Samtliga Diligentias lägenheter, ca 8000 stycken, förmedlas antingen via den kommunala bostadsförmedlingen (i Stockholm och Göteborg) eller via en motsvarande kö- och förmedlingsrutin på orter som saknar kommunal förmedling. Lägenhetsintresserade i Täby, Uppsala och Skåne ställer sig i kö via Diligentias webbsida, www.diligentia.se.

De nya rutinerna trädde i kraft i september i förra året, och har resulterat i en mycket väl fungerade och helt transparent kö- och uthyrningshantering.

- Som ett av de största privata bostadsbolagen i Sverige fäster vi stor vikt vid att våra regler för uthyrning av lediga lägenheter ska vara enkla, tydliga och kännetecknas av hög etik, säger Per Uhlén, vd för  Diligentia.
Rättviseaspekten är ett skäl till de tydliga uthyrningsrutinerna, lönsamheten ett annat.

- Vår erfarenhet är att vi genom de öppna kösystemen får bra hyresgäster till våra fastigheter på ett enkelt och smidigt sätt. Det finns alltså även ett tydligt lönsamhetssyfte för oss med de nya rutinerna, avslutar Per Uhlén.