2009-10-08

Domstolsverkets första öppna landskap etableras i Diligentiafastighet

Domstolsverket, som redan idag är en av Diligentias största hyresgäster, aviserade för en tid sedan ett behov av ytterligare lokaler i Göteborg. Nu står det klart: Man valde att hyra av Diligentia.

Diligentia har nu nöjet att välkomna Domstolsverket till en ny kontorslokal om ca 2 100 kvm på Sten Sturegatan 12 i Göteborg. Länsrätten – Domstolsverkets uppdragsgivare – huserar redan idag i fastigheten, vilket innebär att man på ett för verksamheten fördelaktigt sätt kan koppla ihop befintligt kontor med det nya. 

- Då kontoret i vår fastighet är Domstolsverkets första med öppen planlösning har de valt att satsa extra på sin inredning, säger Gunnel Lundegren på Diligentia. De avser använda detta som referens för framtida etablering av kontorslösningar i landskap. 

Det nya kontoret rymmer verkets ungefär 75 medarbetare, som alla kan se fram emot en arbetsmiljö med ljusa färger och träslag av modernt snitt. 

Inflyttning beräknas ske under februari nästa år. Domstolsverket blir då grannar med bland andra Diligentias Göteborgskontor, Skandia och TDC.