2010-04-01

Hans Sterte ordförande och Anders Rynell ny ledamot i Diligentias styrelse

Sterte går från ledamot till ordförande
På samma gång som Diligentias tidigare styrelseordförande Lars Öberg blev styrelseledamot tillträdde Hans Sterte, som sedan tidigare är ledamot, ordförandeposten. Hans är chef för kapitalförvaltningen i Skandia Liv, som förvaltar tillgångar för drygt 285 miljarder kr åt ca 1,2 miljoner försäkringstagare. Diligentia förvaltar tio procent av Skandia Livs totala portfölj i fastigheter.

Tidigare har Sterte bland annat varit Finansdirektor i Länsförsäkringar AB och ledamot i styrelsen för Humlegården Fastigheter.

- Diligentia har på kort tid utvecklats till att bli ett mycket framgångsrikt fastighetsföretag med många kompetenta och engagerade medarbetare. Jag ser fram emot att från min nya roll som styrelseordförande få vara delaktig i den fortsatta utvecklingen, att arbeta med ständiga förbättringar och stimulera till nytänkade, konstaterar Hans Sterte. 

Hans har ett stort förtroende för Diligentias affärsmässighet och kundfokus samt den starka gemensamma viljan hos medarbetarna att kontinuerligt förbättra och utveckla bolaget.

Rynell ny ledamot med gedigen branscherfarenhet
Anders Rynell, som är styrelsens nyaste ledamot, har en gedigen fastighetskunskap och är sedan 2003 styrelseordförande i branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige. Han har tidigare varit anställd i Trygg-Hansa/SEB som fastighetschef under tjugo år och där förvaltat typiskt institutionella fastighetsportföljer.

- Det är spännande att få komma i så nära kontakt med fastighetsmarknaden igen och att få vara med och forma Diligentias strategier framöver, säger Rynell. Skandia Livs fastighetsportfölj har ju under stora delar av mitt yrkesliv varit min huvudkonkurrent, så jag har en del kunskap om verksamheten. Just nu läser jag på om den idag så framgångsrika verksamheten i Diligentia, avslutar Anders Rynell.

För ytterligare information
Kontakta Katarina Noré, Kommunikationschef, 08-573 655 90.