2010-06-02

Korporalen 9 såld till bostadsrättsförening

Diligentia frånträdde den 1 juni bostadsfastigheten Korporalen 9 i Stockholm till en bostadsrättsförening som bildats i huset. Priset för drygt 15 000 kvm, omgärdade av Riddargatan, Grev Magnigatan, Torstenssonsgatan och Strandvägen, blev 795 miljoner kronor. 

- Vi utvärderar aktivt affärsmöjligheter som kan ge en hög avkastning och säljer bara när vi får ett bra bud, säger Per Uhlén, Diligentias vd. Utifrån vad varje lägenhet är värd som bostadsrätt på öppna marknaden sätter vi ett pris som är lägre än detta, men samtidigt väsentligt högre än vad som är vanligt i liknande affärer i marknaden. På detta sätt får Diligentia väsentligt mer betalt än vad fastigheten är värd som hyreshus. Fastigheten flyttas från en reglerad marknad till en oreglerad, vilket innebär att alla blir vinnare, avslutar Per Uhlén.  

Diligentia, som förvaltar tio procent av Skandia Livs kapital i fastigheter, jobbar för att de 1,2 miljoner försäkringstagarna ska få högsta möjliga avkastning.

För ytterligare information,
Kontakta Diligentias vd Anders Kupsu, anders.kupsu@diligentia.se, 08-573 655 01.