2009-03-17

Minskade koldioxidutsläpp i Diligentias bostäder

Fastighetsbolaget Diligentia driver ett miljöprojekt inom sitt affärsområde Bostäder, med målet att minska koldioxidutsläppen. Genom att byta uppvärmningssättet från olja till fjärrvärme i åtta bostadsfastigheter (med ungefär 500 lägenheter) i bland annat Nacka och på Lidingö, har man minskat koldioxidutsläppen med 1855 ton per år.

- Vi jobbar ständigt för att minska vår miljöpåverkan, säger Leif Nyman, förvaltare. Vi nöjer oss självklart inte med dessa 1855 ton, utan fortsätter nu arbetet för att nå nya miljövinster.  

För ytterligare information
Kontakta Fredrik Brorsson, Marknadsområdeschef Stockholm Bostäder, fredrik.brorsson@diligentia.se, 08-788 21 48.