2012-03-12

Mörby Centrum certifierat enligt GreenBuilding

Med ett starkt intresse, engagemang och envishet har Drift med Robin Renman i spetsen lyckats sänka förbrukningen i Mörby Centrum så pass mycket att köpcentret nu klarar kraven för certifiering enligt GreenBuilding.

 - "I ett köpcentrum där kyla står för en betydande andel energianvändning, blir det än mer utmanande att nå målet.", säger Göran Andersson, Tekniksamordning.

Energibesparingarna har uppnåtts genom en stor mängd mindre åtgärder som tillsammans har lett till mer än 25 % minskning och Diligentia kan nu stoltsera med ett GreenBuilding-diplom i Mörby Centrum. Energisparåtgärderna och uppmätta resultat har rapporterats till och granskats av Sweden Green Building Council.

GreenBuilding är ett EU-initiativ som lanserades 2004 för att snabba på energieffektiviseringen i bygg- och fastighetssektorn. I Sverige har GreenBuilding blivit ett starkt varumärke för energibesparing och i maj 2011 hade ca 200 lokalbyggnader certifierats.

För mer information, kontakta:
Göran Andersson, Tekniksamordning - Köpcentrum, 
goran.andersson@diligentia.se, 08-573 656 55.