2013-12-19

Nytt kontorshus i Masthusen når sverigehögsta betyg för hållbarhet enligt BREEAM

I Nordens första hållbarhetsklassade stadsdel – en blandad stad med kontor, boende, handel och samhällsservice – har nu det första helt nya kontorshuset byggts. Stadsdelen heter Masthusen och ligger i Västra hamnen. Med adress Masttorget 6 flyttar nu hyresgästerna in i det hus som nått den högsta BREEAM Excellent-poängen i Sverige.

BREEAM är ett av de mest omfattande miljöklassningssystemen på marknaden. Diligentia använder detta eftersom det till skillnad från övriga klassningssystem väger in inte bara produkten, utan även processen och byggnadens relation till omgivningen. Dessutom är BREEAM det enda internationella system som anpassar sig till nationella krav.

- Inom BREEAM-systemet finns ett antal olika klassningsnivåer, som bedömer byggnadens miljöprestanda utifrån ett livscykelperspektiv säger Andreas Ivarsson, Diligentias marknadsområdeschef för Malmö. Vårt nya hus på Masttorget 6 har nått betyg Excellent, med procenten 77,71, vilket är den högsta poäng som tilldelats ett svenskt projekt.

Det nya huset ligger invid det som ska bli Masttorget. Där kommer snart boende, arbetande och besökande att mötas. Från torget nås Malmös bästa ICA Maxi, ett Apotek, Systembolaget, restauranger, caféer och en skön utemiljö med sittgrupper, gröna växter och en vattenlek för de yngre medborgarna.

Exempel på lösningar, som lett Masttorget 6 till dess höga BREEAM Excellent-poäng är:

 • Energieffektiv byggnad med låg energiförbrukning.
 • God inomhusmiljö med god luftkvalitet.
 • Jämn behaglig tempertur såväl sommar som vinter.
 • Behovsstyrda ventilations- och klimatsystem.
 • Närvarostyrt belysningssystem.
 • Material med hög kvalitet och lång hållbarhet.
 • Miljövänlig energi via ett borrhålslager samt solceller.
 • Mycket låga CO2 och NOx-utsläpp.
 • En tyst och behaglig miljö att arbeta i såväl i öppna landskap som i cellkontor.
 • Grönt tak och växtvägg bidrar till att öka den biologiska mångfalden i området.
 • Lösningarna bidrar till att dämpa buller, fördröjer dagvatten, isolerar på vintern och kyler på sommaren.

För mer information kontakta:
Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef Kontor Malmö,
andreas.ivarsson@diligentia.se, 073-830 63 41.
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor,
markus.pfister@diligentia.se, 070-298 38 99.
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef,
katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90.

www.masthusen.se | www.diligentia.se | http://www.sgbc.se/certifieringssystem/breeam (om BREEAM)