2012-01-30

Planen för utvecklingen av Mörby Centrum vinner laga kraft

Under fyra års tid har Diligentias planerade utveckling av Mörby Centrum stått stilla. Den 26 januari beslöt regeringen att undanröja de överklaganden som gjorts. Därmed är man ett steg närmare en realisering av utvecklingsplanerna.

Diligentia vill bygga om och förnya Mörby Centrum för att skapa större handelsytor och fler kontor och bostäder. Dessutom ska infrastrukturen ses över och optimeras.

- Vi vill genomföra den framtagna detaljplanen helt enligt det tidigare utbyggnadsförslaget, som tagits fram i samråd med Danderyds kommun, och med tonvikt på fler butiker och nya bostäder, säger Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder i Diligentia.

Omgående omstart i samverkan med Danderyds kommun
Regeringens beslut innebär att förslaget till ny detaljplan för Mörby Centrum har vunnit laga kraft.  Tidigare har samma bedömning gjorts även för det intilliggande parkeringshuset, vilket behandlats som en egen plan. I och med gårdagens beslut är nu alla planmässiga hinder för att påbörja utvecklingsprojektet borta.

- Äntligen kan vi komma igång på allvar i Mörby Centrum. Överklagandena har gjort att våra konkurrenter i Täby Centrum har fått ett ordentligt försprång och nu hoppas vi snabbt kunna starta omdaningen av Mörby Centrum, säger Bo Jansson vidare. Vi vill vara med och skapa ett större och vackrare centrum för Danderydsborna. Vi har redan kontaktat Danderyds kommun och avvaktar nu besked om när vi kan träffas och återuppta förhandlingarna, för att starta om projektet och snabbt ta fram ett nytt exploateringsavtal, avslutar Bo Jansson.

För mer information kontakta:
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum, bo.jansson@diligentia.se, 070-590 84 42.
Anders Kupsu, vd Diligentia, anders.kupsu@diligentia.se, 070-585 61 85.