2013-01-22

Rusning till inspirerande lokaler hos Diligentia i Uppsala

Då SDR Gruppen i höstas bestämde sig för att flytta ersattes de på ett ögonblick av fyra hyresgäster, nämligen Previa, MachineGames Sweden, AWA Patent och Oscar Diös. Det handlar om 2 200 kvadratmeter kontorsyta.

Under de 2,5 år som gått sedan Diligentias förvärv av S:t Per Gallerian i Uppsala har man arbetat hårt för att öka gallerians och kontorslokalernas attraktivitet till dagens höga nivå. Ett led i detta är att ha egen centrumledning och drifttekniker på plats, och skapa nära relationer med hyresgästerna. Förvaltningskvaliteten och därmed kundnöjdheten har sett en markant ökning, liksom intresset från marknaden. Och trenden håller i sig!

- I och med att en kontorsvakans uppstod i S:t Per-fastigheten kunde MachineGames Sweden utöka sin yta samtidigt som AWA Patent och inte minst Previa tillkom i gänget av starka varumärken, säger Snezana Oscarsson, Diligentias centrumchef i Uppsala. Previa kommer att bedriva företagshälsovård på ett helt våningsplan om drygt 1000 kvadratmeter.

Till listan med nya hyresgäster kan också läggas de lokaler som Oscar Diös utökar i fastigheten Fjärdingen på Drottninggatan/Trädgårdsgatan vid Fyrisån, mitt i Uppsala. Diös kommer att öppna ett vandrarhem i fastigheten under 2013. Nu har man alltså, redan innan färdigställandet av vandrarhemmet utökat sin yta med ytterligare ett våningsplan. 

- Vi ska vara en affärspartner och erbjuda lokaler som får företagen att bli mer framgångsrika. Att vi lagt extra krut och lyft vårt erbjudande till kunden ser vi nu resultatet av i och med ytornas uppenbara popularitet, berättar Snezana Oscarsson vidare. 

För mer information kontakta:
Snezana Oscarsson, Centrumchef S:t Per, snezana.oscarsson@diligentia.se, 076-114 02 44.
Bengt Forsberg, Marknadsområdeschef Köpcentrum, bengt.forsberg@diligentia.se, 070-590 56 98.
Katarina Noré, presskontakt, katarina.nore@diligentia.se, 073-944 7204.