2009-03-03

Skandia stannar hos Diligentia på Heden i Göteborg

Skandias Göteborgskontor finns idag på centrala Sten Sturegatan 12 i Diligentias fastighet Heden 22:10. När hyresavtalet var uppsägningsbart i början av året valde man att sitta kvar hos sin hyresvärd. Diligentia kommer att anpassa och justera lokalerna för Skandias nutida behov. Bland annat ska de öppna kontorslandskapen yteffektiviseras och i anslutning till dem byggs en ny gymnastiksal.

- Vi är naturligtvis mycket glada att ha blivit förstahandsvalet även fortsättningsvis, säger Gunnel Lundegren, marknadsområdeschef på Diligentia. Så nu är vi måna om att de 5 300 kvadratmeter vi nyanpassar ska motsvara de höga krav som Skandia ställer.

För ytterligare information, kontakta:
Gunnel Lundegren, marknadsområdeschef på Diligentia
031- 816309 eller gunnel.lundegren@diligentia.se

Patrik Nyberg, Skandias Chef Internservice Sverige,
08-788 18 33, patrik.nyberg@diligentia.se