2007-05-21

Snart sker all Diligentias förvaltning i egen regi

Från årsskiftet 2007/2008 tar Diligentia hem den återstående externa förvaltningen av  av sitt bostadsbestånd. De bostäder som berörs är ca 4 000 lägenheter, främst i norra Storstockholm.

Företaget gjorde samma sak med sin köpcentrumförvaltning tidigare i år, vilket innebär man från och med januari nästa år kommer att sköta all förvaltning av sina fastigheter i egen regi.

- De främsta skälen till hemtagningen är att vi vill komma närmare våra hyresgäster och få ökad kontroll över förvaltningen. Stora delar av beståndet utgörs av fastigheter som är ett bra långsiktigt innehav med i många fall goda utvecklingsmöjligheter, och därför känns det viktigt för oss att ha förvaltningen inhouse, säger Sven-Åke Persson, fastighetschef för Diligentias bostäder.

För mer information, kontakta:
Sven-Åke Persson, fastighetschef Bostäder,
08-788 27 39, sven-ake.persson@diligentia.se