2009-03-30

Startskottet går för nya Väla

Klart för start: Väla utanför Helsingborg byggs ut rejält och grannen Ikea bygger ett nytt varuhus och kontor. Handelsytorna ska få växa med nästan 50 procent, med start i höst.

Regeringen har nu avslagit de överklaganden som tidigare inkommit mot utbyggnadsplanerna. Detta betyder att Väla köpcentrum, som ägs och förvaltas av Diligentia, får möjlighet att utöka dagens 112 hyresgäster med ungefär 70 nya butiker och restauranger. Såväl utländska som nationella aktörer i många olika branscher vill vara med när Väla expanderar. Därtill önskar flera befintliga hyresgäster utöka sin yta.

- Vårt köpcentrum i Väla omfattar idag 48 000 kvadratmeter, säger Niklas Blonér, köpcentrumchef. Nu ska vi bygga ut med ytterligare 20 000. Byggstart blir i höst och sen siktar vi på att inviga de första nya delarna under sommaren 2011. Etapp två beräknas stå färdig under våren/sommaren året efter.

För ytterligare information, kontakta
Niklas Blonér, 042 - 202567