2008-10-23

Strålande resultat för Diligentia i NKI!

I fastighetsbranschens egen NöjdKundIndex-mätning för både kontor och köpcentrum, Fastighetsbarometern, förbättrade Diligentia sina positioner ytterligare från förra året.

Diligentia ökar sitt index för kontor från 69 till 73. Det innebär att Diligentia nu hamnar över branschgenomsnittet som backar ett steg från 71 till 70.

Diligentia Köpcentrum ökar sitt index för butiker från 64 till 68. Branschsnittet föll samtidigt från 64 till 63. Dessutom utsågs Väla Centrum till årets enskilt bästa centrum med toppnoteringen 79.
 
– Det är glädjande att vi gör ett stort lyft i år igen och att vi har hamnat en bra bit över medel för branschen. Detta är en bekräftelse på framgångsrikt målmedvetet kundarbete. Vi ska vara mycket stolta över den ökningen, som är ett resultat av alla medarbetares mycket engagerade arbete, säger Diligentias vd Per Uhlén.

NKI är hyresgästernas betyg på hur nöjda de är totalt sett med sin hyresvärd. Områden som framförallt påverkar hyresgästernas nöjdhet och lojalitet är företagets image, servicen till hyresgästerna samt företagets förmåga att anpassa sina lokaler till hyresgästerna.