2010-06-22

Tolv blir femton när Diligentia utökar sin köpcentrumportfölj

Diligentia utvidgar nu sin köpcentrumportfölj och förvärvar S:t Per i Uppsala, Commerce i Skövde samt Domino i Norrköping. Det handlar om centrala butiksgallerior, som alla är marknadsledande.

Portföljen omfattar 77 000 kvm uthyrbar yta samt ca 45 000 kvm parkeringsgarage till en sammanlagd köpeskilling om drygt 1,4 miljarder. Köpet äger rum idag, den 22 juni och tillträde sker den 16 augusti.

- Gemensamt för dessa tre centrumgallerior, såväl som för våra andra anläggningar, är att de alla är störst och marknadsledande på sin respektive ort, säger Bo Jansson, Diligentias fastighetschef för Köpcentrum.

Diligentias uppgift är att leverera en långsiktigt god avkastning till moderbolaget Skandia Livs försäkringstagare genom att äga, förvalta och utveckla kontor, köpcentrum och bostäder. Fram till dags dato har man ägt tolv köpcentrum i Sverige. Alla strategiskt belägna i tillväxtområden. Totalt sett uppgår antalet årliga besökare till cirka 40 miljoner. Nu ska dessa tolv bli femton. 

- Våra tre nya centrumgallerior ligger alla i centrala lägen och vi kommer att förvalta den enligt vår långsiktiga strategi, som innebär att  vi med egen personal, tillsammans med hyresgästerna, ska skapa mervärden, säger Bo Jansson vidare.

Utöver förvärvet kommer Diligentia under 2010 att investera 650 miljoner kronor i Väla Centrum (Helsingborg), Frölunda Torg (Göteborg) och Mörby Centrum (Danderyd), där man för närvarande bedriver omfattande utvecklingsprojekt.

För mer information kontakta:
Bo Jansson, Diligentias chef för köpcentrum, 070-590 84 42.

  

Diligentias köpcentrum
Väla Centrum, Helsingborg
Magnus Stenbock, Helsingborg
Frölunda Torg, Göteborg
Valen, Trelleborg
Valdemar Atterdag, Halmstad
Knallerian, Borås
City Aveny, Göteborg
Amhult centrum, Göteborg
Meeths, Göteborg
Solkatten, Lerum
Gyllen, Linköping
Mörby Centrum, Danderyd

Nya 22 juni:
S:t Per, Uppsala
Domino, Norrköping
Commerce, Skövde

Klicka här för mer information om våra köpcentrumfastigheter