2009-06-29

Uppåt för Diligentias bostäder

I undersökningen Aktiv Bo, förbättrade Diligentia sitt resultat för tredje året i rad. Utökad och frekvent hyresgästinformation, förbättringar i fastigheterna och ett stort engagemang hos Diligentias personal är några av anledningarna till poängökningen.

Varje år genomför Diligentia en kundundersökning bland sina bostadshyresgäster. 2 470 hushåll får möjlighet att via pappersenkät eller webb besvara frågor kring sitt boende. I år valde ca 60 procent att svara.

I undersökningen (Aktiv Bo) deltar Diligentia tillsammans med andra stora privata och kommunala fastighetsbolag, som tillsammans äger för närvarande över 425 000 lägenheter och 40 miljoner kvm lokaler. Man mäter servicekvalitet, produktkvalitet, profil, attraktivitet, prisvärdhet och trend.

- 2009 är tredje året vi på Diligentia väljer att mäta oss med hjälp av Aktiv Bo, berättar Fredrik Carlsson, Marknadsområdeschef för bostäder i Göteborg. Vi använder undersökningens resultat som ett arbetsverktyg dagligen, eftersom det ger oss en möjlighet att hela tiden förbättra oss på de områden hyresgästerna värdesätter mest. Att "benchmarka" mot andra i branschen är ett bra sätt för oss att se hur vi ligger till.  

Slutresultatet i år blev att Diligentia ökade sitt s.k.serviceindex från 75,8 till 78,1. Under samtliga tre år man deltagit i undersökningen har resultatet förbättrats. 

- Vi jobbar från många fronter för att ständigt ökar våra siffror, säger Fredrik. Tillgängligheten bidrar stort - det är lätt att komma i kontakt med oss och våra samarbetspartners. Dessutom har vi satsat mycket på att öka och förbättra informationsinsatserna. Vi producerar bland annat ett informationsblad varje kvartal, som informerar om vad som är på gång i våra bostadsområden och fastigheter. Vi har också producerat och personligen överlämnat bopärmar till hyresgästerna, vilket varit mycket uppskattat. Belysning har också varit ett stort förbättringsområde för oss. Det är viktigt att alla känner sig trygga i bostadsområdet men också inomhus som i källargångar och liknande, säger Fredrik.  

- Vi som jobbar med bostäder känner ett oerhört engagemang inför uppgiften och att vi ger "det lilla extra" får vi ett kvitto på i undersökningens serviceindex, som i år steg med 2,3 punkter, avslutar Fredrik Carlsson.

För ytterligare information
Kontakta Fredrik Carlsson, Marknadsområdeschef Bostäder, 031-81 63 20.