2011-10-27

Väla Årets köpcentrum igen och igen och igen och igen

Diligentia har lyckats med det omöjliga: att höja resultatet för tre av sina köpcentrum från cirka 30 till 70 i Centrumbarometern. Dessutom blev Väla Årets köpcentrum för fjärde året i rad. 

Nöjda kunder är kvittot på en bra produkt. Diligentia mäter varje år nöjdheten hos sina kunder i bolagets samtliga tre affärssegment: Kontor, Köpcentrum och Bostäder. Det rykande färska resultatet från årets Centrumbarometer visar att man lyckats igen: Diligentias köpcentrum tillsammans överträffade branschsnittet med två enheter och titeln Årets köpcentrum gick för fjärde året i rad till Väla köpcentrum i Helsingborg, vars index uppgick till 84, att jämföras med undersökningens snittindex 72.

- Väla är i en klass för sig som återigen tog hem segern, trots att en stor om- och tillbyggnad pågått under hela året, säger Sofie Sagfossen, ansvarig för Centrumbarometern på CFI Group.  De har inte bara bibehållit en hög nivå utan dessutom fått nöjdare och nöjdare hyresgäster för varje år, vilket är just resultatet av en jämn och uppskattad service.

Allt är möjligt hos Diligentia
Diligentia förvärvade för drygt ett år sedan S:t Per i Uppsala, Commerce i Skövde och Domino i Norrköping. Man gjorde då en nollmätning av kundnöjdheten med bottenresultat kring mellan 30 och 40 punkter. Vid årets mätning visar det sig att samtliga gjort kometkarriär:

- Att lyfta från mellan 30 och 40 till dryga 70 enheter i kundnöjdhetsindex har vi tidigare bedömt vara en ren omöjlighet, säger Sofie Sagfossen på CFI Group. Men i år har Diligentia visat att allt är möjligt.

- Det här bekräftar vår strategi, som bygger på förvaltning med egen personal, konstaterar Bo Jansson, Diligentias fastighetschef för köpcentrum. Vi har sedan vi förvärvade de tre köpcentrumen lyckats bygga upp ett mycket väl fungerande och lyhört samarbete med kunderna samtidigt som vi gjort en bra affär.

32 av Sveriges köpcentrum deltog i Centrumbarometern. Resultatet baseras på intervjuer med cirka 781 butikshyresgäster i 32 centrum. Förutom Diligentia deltar bland andra KF Fastigheter, Eurocommercial, Alecta och NIAM/Newsec.

För mer information, kontakta:
Bo Jansson, Fastighetschef för Diligentias köpcentrum och bostäder
bo.jansson@diligentia.se, 031-735 35 60