2010-10-19

Väla Centrum har Sveriges nöjdaste kunder för tredje året i rad

För tredje året i rad visar Centrumbarometern, som mäter kundnöjdheten i köpcentrum, att Väla Centrum utanför Helsingborg har Sveriges nöjdaste kunder. Undersökningen genomfördes av CFI Group under augusti och september 2010 och baseras på intervjuer med cirka 650 butikshyresgäster i 25 köpcentrum runt om i Sverige.

Med ett index på 82 toppar Väla Centrum barometerns resultatlista för tredje året i rad. Undersökningens totala snittindex är 66. Diligentias köpcentrum sammanlagt överträffade branschsnittet med fem enheter och fick 71.

- Väla är ett exempel på att när man arbetar med sina resultat och omsätter dem i praktiken så ger det resultat. Att Väla återigen bevisat att de är i en klass för sig har dessutom skett samtidigt som en större om- och tillbyggnad av centrumet pågår, säger Sofie Sagfossen, ansvarig för Centrumbarometern på CFI Group.

Flera av marknadens större köpcentrumägare deltar i Centrumbarometern, förutom Diligentia bland annat även Citycon, Alecta och NIAM.


För mer information kontakta:
Niklas Blonér, centrumchef Väla Centrum, Diligentia
niklas.bloner@diligentia.se, 042-20 25 67

Bo Jansson, fastighetschef köpcentrum, Diligentia
bo.jansson@diligentia.se, 08-573 656 50

Sofie Sagfossen, CFI Group
08-562 800 29