2009-11-09

Väla köpcentrum har Sveriges nöjdaste kunder

I årets Centrumbarometer, som mäter kundnöjdheten i köpcentrum, blev Diligentias resultat 68, att jämföras med snittet 65. Väla kammade hem det bästa resultatet i hela barometern.

I den årliga Centrumbarometern deltar Diligentia tillsammans med flera av marknadens större köpcentrumägare.  

I år har drygt 650 butikshyresgäster intervjuats i 19 köpcentrum runt om i Sverige. Resultatet av detta visar att Sveriges nöjdaste kunder för andra året i rad är de som befinner sig i Diligentias köpcentrum Väla utanför Helsingborg. Med ett index på 78 toppar Väla barometerns resultatlista. Undersökningens totala snitt blev i år 65. Diligentias köpcentrum sammanlagt överträffade branschsnittet med tre enheter och fick 68.

För ytterligare information, kontakta
Diligentias fastighetschef för köpcentrum: Bo Jansson,
08-788 23 11 eller 070-590 84 42.