2009-03-24

Vården öppnar nytt på Frölunda Torg

Västra Götalandsregionen öppnar innan året är slut mödravårdscentral, administration samt samverkansteam och habilitering och rehabilitering utökar sina ytor i Diligentias lokaler på Frölunda Torg.

Så snart projekteringen är färdig börjar under våren en omfattande ombyggnation av 5355 kvadratmeter, enligt hyresgästens önskemål.  

- Vår hyresgäst kommer att bedriva sin verksamhet på kontorsplanen fyra och fem. Vi flyttar väggar och gör nya rum. Färger och materialval styrs helt av Västra Götalandsregionens guidelines, säger Anders Strand, biträdande centrumchef på Frölunda Torg. 

Invigning i oktober i år
I tre lokaler, som ansluter till varandra, kommer mödravårdscentralen, habiliteringen och administration/rehabilitering/samverkansteam att öppna under oktober 2009. I Diligentias lokaler på Frölunda Torg finns sedan tidigare en vårdcentral och barn- och ungdomspsykiatri. 

Hyresgästen gillar läget
- Vi tittade på flera olika lokalalternativ innan vi bestämde oss, säger Gunilla Axelson på Västfastigheter. En möjlighet var att sitta kvar som vi gör idag, på olika adresser, men valet föll på Diligentias alternativ eftersom läget är mycket tillgängligt. Dessutom kommer verksamheterna närmare varandra vilket ger möjligheter till utökad samverkan, avslutar Gunilla.

 

För ytterligare information, kontakta
Anders Strand, Biträdande centrumchef för Frölunda Torg Köpcentrum, 070-262 47 26

Gunilla Axelsson, förhandlare på Västfastigheter