2013-05-08

Världens första filmatiserade årsöversikt?

Diligentias huvudsyfte är att göra skillnad för 1,2 miljoner försäkringstagare i Skandia Liv, genom att skapa en god totalavkastning. Och det lyckas man med. Exakt hur väl beskrivs givetvis i bolagets årsredovisning, men nu även i filmen om "Fastigheter som gör skillnad".

I filmen förmedlas totalavkastning, fakta kring fastighetsbestånd och strategier på ett lättillgängligt sätt för intressenterna.

- Vi ser år efter år hur användningen av trycksaker minskar. För flera år sedan producerades tjocka årsredovisningar en masse, säger Katarina Noré, Diligentias kommunikations- och marknadschef. De flesta ligger kvar i något förråd, eftersom ingen såg något reellt användningsområde för dem.

Diligentias filmatiserade årsöversikt har nu haft premiär. Det handlar om en sju minuter lång film, som berättar för tittarna om hur Diligentia gjorde skillnad 2012 och om planerna framåt. Den filmatiserade årsöversikten finns tillgänglig som video i bland annat Diligentias pressrum på Mynewsdesk och på YouTube.

- Vi ville presentera vårt resultat på ett nytt, tidsenligt och samtidigt hållbart sätt, säger Katarina Noré vidare. Via filmen förmedlar vi bland annat totalavkastning, fakta kring vårt bestånd och våra strategier på ett lättillgängligt sätt, som vi hoppas att våra intressenter ska uppskatta, avslutar Noré.

För mer information kontakta:
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef
katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90