2013-04-09

Vi fick Skanskas gröna framtidspris

Skanskas gröna framtidspris lyfter fram kunder och samarbetspartners till Skanska som bidrar till användningen av gröna lösningar och driver på ett hållbart samhällsbyggande. Priset delas ut på Skanskas Framtidsdag i Stockholm den 9 april. Dagen är ett forum för hållbart samhällsbyggande där Skanska samlar politiker, kunder, opinionsbildare och studenter för diskussion och inspiration kring hur vi kan skapa levande och hållbara städer.

I och med att vi har valt att certifiera våra byggnader enligt Miljöbyggnad eller BREEAM och att vårt projekt Sveavägen 44 är på god väg att uppnå sin höga målsättning att certifieras enligt BREEAM på nivå Excellent, tilldelas vi Skanskas gröna framtidspris. Detta med motiveringen:

"Fastighetsbolaget Diligentia tilldelas priset för att de har en tydlig ambition att ligga i framkant i miljöfrågorna. Det tydliga fokuset på miljö och hållbarhet genomsyrar nybyggnadsprojektet Sveavägen 44 i Stockholm och bidrar till utvecklingen av grönt byggande."

– Diligentia har tagit ansvar för ett hållbart byggande genom att ställa höga krav på bland annat energieffektivitet i sin upphandling. Effektiva gröna lösningar som till exempel lagring av energi i berget under byggnaden, solfångare och gröna tak bidrar till mycket god energiprestanda, säger Bengt Staaff, regionchef, Skanska Sverige.

- Vi har gjort ett medvetet val att satsa långsiktigt på hållbarhetsfrågor och det är jättekul att se att det uppmärksammas och ger resultat, säger Sven Orefelt, Chef Projekt och Teknik.

Utöver Skanskas gröna framtidspris återspeglas vår långsiktighet i hållbarhetsfrågor även genom vårt BREEAM Communities-certifikat för Masthusen och tilldelningen av Sweden Green Building Award av Sweden Green Building Council (SGBC) för Sveavägen 44.