2013-08-28

Diligentia skapar Stockholm citys coolaste utsikt med torräng och krattskog

När Diligentia nu utvecklar Sveavägen 44 till en levande mötesplats med innovativa kontorskoncept, butiker, hotell och restauranger kröner man verket med en takpark. Stockholm city får en örtrik torräng med blåklint, johannesört och prästkragar - en krattskog med lågväxande ekar och blommande buskar och ett klapperstensfält med olika typer av fetbladsväxter - blir kronan på verket.

Den som söker ett vanligt kontor ska inte leta på Sveavägen 44. Det är en adress som omvandlas till något helt nytt, och som hållbarhetsklassas enligt världsstandarden BREEAM. Bland annat minskar energianvändningen i huset med över 70 procent.

- Helt i linje med Sveavägen 44 i övrigt vill vi erbjuda våra blivande hyresgäster något utöver det vanliga. Därför anlägger vi en riktig park på toppen. Det handlar alltså inte om ett traditionellt "grönt tak" med lite gräsmatta på, säger Markus Pfister, Fastighetschef för Diligentias kontor. Hyresgästerna får under gruppmötet eller lunchsalladen borra ner fötterna i en äng och uppleva en storslagen utsikt över Stockholms takåsar. Parken står klar sommaren 2014, berättar Markus Pfister.

För att omsätta parkplanerna till verklighet arbetar Diligentia tillsammans med landskapsarkitekt Johan Paju. Johan, som också är pappa till den nya galoppbanan i Stockholm och samarbeten med världsarkitekter som John Pawson, har komponerat den unika takparkens sammansättning, flora och fauna:

- Jordmånen är begränsad och under vissa delar av året råder tuffa förhållanden på taket. Trots detta vill vi ha stor mångfald i både växt- och smådjurslivet och jag har därför letat naturtyper som annars trivs i svenska karga miljöer, som exempelvis i fjällen, säger Johan Paju.

Torrängen har en stor artrikedom av skalbaggar och fjärilar. På taket finns även en urban biodling, insektshotell och fågelholkar för mindre fåglar. Ovanför naturen byggs en trall upp, med utrymme för promenader och möten.

- Parken blir en naturlig biotop som sköter sig själv som inte behöver "konstgjord andning" i form av stora skötselåtgärder. Det är unikt! Det enda som kommer att behöva göras är en årlig slotter av torrängen efter blomning, avslutar Johan.

Hyresgäster på Sveavägen blir Klarna, RaySearch, King, Arbetsgivarverket och ett nytt hotell, som Nobiskoncernen ska öppna.

För mer information kontakta:
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor,
markus.pfister@diligentia.se, 08-573 657 10.
Johan Paju, Landskapsarkitekt,
johan@paju.se, 070 537 71 77
Katarina Noré, Kommunikations- och marknadschef,
katarina.nore@diligentia.se, 08-573 655 90.