Meny

Fastigheter som gör skillnad

Vi är fastighetsbolaget som tillåter oss själva att ha en samhällsförbättrande strävan. En strävan att få bidra till mer inspirerande miljöer där människor helt enkelt mår bra. Att få bidra till ett samhälle som stimulerar företag att stärka Sverige ur både hållbarhetsperspektiv och genom ökad tillväxt och sysselsättning. Ett samhälle som gör livet lättare för våra äldre och våra barn. Till hjälp har vi våra fastigheter. Vi har interiörer, exteriörer, miljöer och personal. Vi har innovativa idéer. Vi har den diskreta detaljen i kontorets fönsterbräde och det stora penseldragets skolor. Vi har vår grundtanke: att äga, förvalta och utveckla fastigheter på ett sätt som bidrar till ett bättre samhälle.

Uppdrag, affärsidé och strategi

  • Vår affärsidé baseras på tre aktiviteter: att äga, utveckla och förvalta
  • Vi arbetar med fyra olika typer av fastigheter - kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter
  • Vårt fokus ligger på de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö
  • Vid årsskiftet 2016/2017 förvaltade vi 127 fastigheter till ett värde av cirka 50 miljarder kronor och med en uthyrbar area om drygt 1,2 miljoner kvadratmeter
  • Vårt övergripande uppdrag är att med rimligt risktagande leverera en långsiktigt stabil totalavkastning till ägaren Skandia och dess 1,2 miljoner ägare

Läs mer om vår verksamhet här

Beställ

Vill du ha tryckt företagsinformation om oss, inklusive årsöversikt 2016? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan.

Jag skulle vilja ha tryckt företagsinformation från er: