Att längta hem är livsviktigt.

Att komma hem. Känslan ska vara speciell, positiv och personlig. Du ska längta hem och trivas där. Just det vill vi fånga i de boenden vi förvaltar och utvecklar. Lika viktigt är sammanhanget. Stadsdelar som är levande och trygga, där boende blandas med skolor, lekplatser, service och handel. Det handlar om att skapa rum där man vill vara. 

Hem åt många

Nära 12 000 människor bor i våra lägenheter. Det gör oss till en av de tio största privata bostadsägarna i landet. Husen ligger i attraktiva områden, såväl centralt som i ytterstadsområden. De flesta finns i Storstockholm, Göteborgsområdet och i Malmö.

Sök lägenhet

Göteborgsområdet: Boplats Göteborg
Malmö Västra hamnen: Boplats Syd
Stockholm: Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
Uppsala: Uppsala Bostadsförmedling

Bor du redan i en av våra lägenheter?
I den här foldern finns allt du behöver veta om att vara hyresgäst hos oss

ENGLISH - Information about your housing