Facit, hållbarhetsutbildning - Skandia Fastigheter