Stads- och fastighetsutveckling

Skandia Fastigheter är ett fastighetsbolag som dels äger och förvaltar hus, men som också utvecklar såväl befintliga som nya fastigheter och områden i stor omfattning. Detta i fastighetsprojekt som exempelvis kvarteret Sveavägen 44 i Stockholm, stadsdelen Masthusen i Malmö, hotell Scandic Rubinen i Göteborg samt en ökad utveckling av bostadsbeståndet i både Göteborg och Stockholm.

För oss är det en självklarhet att klassa alla ny- om- och tillbyggnader enligt något av systemen BREEAM eller Miljöbyggnad. Genom att miljöklassa fastigheter kan miljöprestandan garanteras, vilket är ett viktigt ansvar fastighetsägare har gentemot samhället.

Klicka här för att läsa mer om Skandia Fastigheters pågående fastighetsutvecklingsprojekt