Finansiell information

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter.

Vid årsskiftet 2016/2017 förvaltade bolaget 127 fastigheter till ett sammanlagt värde av cirka 50 miljarder kronor och med en uthyrbar area om 1,2 miljoner kvadratmeter. Fastighetsbeståndet finns i huvudsak i de tre storstadsregionerna och har 137 medarbetare som arbetar för att leverera en långsiktigt god avkastning till Skandias 1,2 miljoner ägare. 

Här följer våra årsöversikter, fastighetsförteckningar och årsredovisningar i pdf-format.