Frukostseminarium: Byggvarubedömningen

Tid: Fredag 8 juni kl. 07.30-08.30.
Plats: Marabouparken konsthall, Löfströmsvägen 8, Sundbyberg.

Klicka här för att anmäla dig>>


Våra fastigheter och miljöer ska leva länge. Därför måste de göra så litet miljömässigt avtryck som det går, och vara hållbara för alla som vistas i dem.

Målet med vårt miljöarbete är att aktivt reducera vår negativa och öka vår positiva påverkan på miljön. Vi följer och försöker överträffa lagar och interna miljökrav och vi är sedan några år tillbaka miljöcertifierade enligt ISO 14001. Ett av våra konkreta mål är att göra medvetna val av material och kemikalier för det som byggs in och används i våra byggnader. Byggvarubedömningen är det system för bedömning av byggvaror som vi har beslutat oss för att använda.

Det är viktigt att ni som är vår förlängda arm följer de krav som står formulerade i beställningar och gällande ramavtal gällande vilka material som får användas. Vi vill därför bjuda in till en frukost där vi informerar om systemet och hur det rent praktiskt ska gå till när en produkt ska köpas in.