Goda exempel

Att minimera och förebygga vår påverkan på miljön är en viktig strategisk fråga för oss. Nedan kan du läsa några exempel på hur vi arbetar inom miljö och hållbar utveckling.

Masthusen först i Norden att bli miljöklassad stadsdel

Stadsdelen Masthusen i Malmö har en certifiering enligt systemet BREEAM Communities. Det är den första stadsdelen i Norden som hållbarhetsklassats enligt systemet BREAAM. Genom detta gör vi skillnad och påverkar stadsutvecklingen i rätt riktning.

-----------------------------------------------------------------

Miljöcertifierade kontorsfastigheter

Vi jobbar kontinuerligt med miljöarbete inom hela vårt fastighetsbestånd. Bland annat har vi nyligen miljöcertifierat tre av våra befintliga kontorsfastigheter  två i Stockholm och en i Malmö. I Stockholm uppnådde våra fastigheter på Sveavägen 38 och Humlegårdsgatan 20 nivån SILVER respektive BRONS, och i Malmö nådde Glashuset i Västra Hamnen nivån BRONS. Alla tre enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. I dessa fastigheterna har vi till exempel jobbat med låg energiförbrukning, solavskärmning, ventilation, nävarostyrd LED-belysning, gröna hyresavtal med mera.

-----------------------------------------------------------------------

Sänkt värmeförbrukning med 25 procent i vårt bostadsbestånd i Stockholm

Under åren 2009-2013 lyckades vi sänka värmeförbrukningen i vårt bostadsbestånd i Stockholm med 25 procent. Detta främst tack vare ett gediget samarbete mellan våra förvaltare, driftpersonal och övriga stödfunktioner i bolaget, men också tack vare implementeringen av den så kallade Skandia Fastigheterkurvan, det vill säga den värmekurva i reglercentralen som talar om hur mycket eller lite värme som ska skickas ut. Utöver detta har vi även, under samma period i vårt bostadsbestånd i Stockholm, lyckats sänka elförbrukningen med 22 procent.

------------------------------------------------------------------------

Sveavägen 44 BREEAM Excellent

Som först i Sverige certifierades nybyggnationen av Sveavägen 44, i Stockholms city, nivån Excellent enligt miljöklassningssystemet BREEAM.

-----------------------------------------------------------

Energi från sol, vind och vatten

Sedan några år tillbaka har vi genom vår elhandlare köpt 100 procent ursprungsmärkt nordiskt vatten till alla våra fastigheter. Under 2015 valde vi att även ta in vindkraft som förnybar energikälla, och idag består vår elleverans till lika delar av vind och vatten. Utöver detta har vi också en småskalig produktion av energi via solfångare och solceller i Malmö och Stockholm.