Att jobba på Skandia Fastigheter

Skandia Fastigheter har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö samt på 12 köpcentrum runt om i Sverige, från Trelleborg till Uppsala.

Som medarbetare på Skandia Fastigheter har du inte bara förmånen att få arbeta tillsammans med kunniga kollegor i en inspirerande miljö. Du har dessutom stor möjlighet att själv påverka din och företagets utveckling.

Våra medarbetare trivs på Skandia Fastigheter

Att vi har en god arbetsmiljö och att våra medarbetare trivs på Skandia Fastigheter har vi under åren fått ett kvitto på i den årliga medarbetarundersökningen. Den ligger sedan till grund för aktiviteter i affärsplanen. Under året genomförs också personliga utvecklingssamtal där eventuella behov av kompetensutveckling gås igenom och sedan följs upp. 

Goda anställningsvillkor och fina förmåner

Som anställd på Skandia Fastigheter får du även ta del av goda anställningsvillkor och fina förmåner, som till exempel friskvård, sjukvårdsförsäkring med mera. Skandia Fastigheter är medlem i Almega Fastigheter och omfattas av deras kollektivavtal.