Ledningsgrupp

 
Åsa Vannerus, HR-chef Åke Pettersson, Chef Affärsutveckling
Sven Orefelt, Chef Projekt och teknik Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingschef 
Lena Rönnbäck, Ekonomichef Michael Wessel, Chefsjurist 
Anders Kupsu, VD Markus Pfister, Fastighetschef Kontor och Samhällsfastigheter
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder   

 

Styrelse 

Anders Rynell, ledamot
Tidigare Fastighetschef i Trygg-Hansa/SEB samt styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige.

Pia Marions, ledamot
Finanschef/CFO, Skandia.

Anders Jonsson, ordförande
Chef Institutionell försäljning, Skandia.

John Helgesson, ledamot
Pågående styrelseuppdrag i Stena Fastigheter AB, Fastighetsägarna Sverige, Storfastighetsrådet och Internationella fastighetsägarföreningen. Tidigare vd för Stena Fastigheter AB och Bostads AB Drott.

Axel Brändström, ledamot
Chef för Risk Management, Skandia Liv Kapitalförvaltning.