Ledningsgrupp

 
Lena Rönnbäck, Ekonomichef  Anders Kupsu, VD 
Markus Pfister, Fastighetschef Kontor och Samhällsfastigheter  Michael Wessel, Chefsjurist  
Åke Pettersson, Chef Affärsutveckling Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder  
Sven Orefelt, Chef Projekt och teknik Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingschef 
Åsa Vannerus, HR-chef  

 

Styrelse 

Lars-Göran Orrevall, ledamot
Chef Kapitalförvaltning, Skandia

Pia Marions, ledamot
Finanschef/CFO, Skandia.

Anders Jonsson, ordförande
Chef Institutionell försäljning, Skandia.

John Helgesson, ledamot
Pågående styrelseuppdrag i Stena Fastigheter AB, Fastighetsägarna Sverige, Storfastighetsrådet och Internationella fastighetsägarföreningen. Tidigare vd för Stena Fastigheter AB och Bostads AB Drott.

Axel Brändström, ledamot
Chef för Risk Management, Skandia Liv Kapitalförvaltning.

Anders Rynell, ledamot
Tidigare Fastighetschef i Trygg-Hansa/SEB samt styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige.