Ledningsgrupp

 
Åsa Vannerus, HR-chef Åke Pettersson, Chef Affärsutveckling
Sven Orefelt, Chef Projekt och teknik Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingschef 
Lena Rönnbäck, Ekonomichef Michael Wessel, Chefsjurist 
Anders Kupsu, VD Markus Pfister, Fastighetschef Kontor och Samhällsfastigheter
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder   

 

Styrelse 

Anders Jonsson, ordförande
Chef Institutionell försäljning, Skandia.

John Helgesson, ledamot
Ytterligare pågående styrelseuppdrag i Stena Fastigheter AB, Fastighetsägarna Sverige, Storfastighetsrådet och Internationella fastighetsägarföreningen. Tidigare vd för Stena Fastigheter AB och Bostads AB Drott.

Anders Rynell, ledamot
Styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige. Tidigare Fastighetschef i Trygg-Hansa/SEB.

Axel Brändström, ledamot
Chef för Risk Management, Skandia Liv Kapitalförvaltning.

Pia Marions, ledamot
Finanschef/CFO, Skandia.