Ledningsgrupp

 
Åsa Vannerus, HR-chef Åke Pettersson, Chef Affärsutveckling
Sven Orefelt, Chef Projekt och teknik Helena Lundborg, Hållbarhets- och verksamhetsutvecklingschef 
Lena Rönnbäck, Ekonomichef Michael Wessel, Chefsjurist 
Anders Kupsu, VD Markus Pfister, Fastighetschef Kontor och Samhällsfastigheter
Bo Jansson, Fastighetschef Köpcentrum och Bostäder   

 

Styrelse 

Lars-Göran Orrevall, ledamot
Chef Kapitalförvaltning, Skandia

Pia Marions, ledamot
Finanschef/CFO, Skandia.

Anders Jonsson, ordförande
Chef Institutionell försäljning, Skandia.

John Helgesson, ledamot
Pågående styrelseuppdrag i Stena Fastigheter AB, Fastighetsägarna Sverige, Storfastighetsrådet och Internationella fastighetsägarföreningen. Tidigare vd för Stena Fastigheter AB och Bostads AB Drott.

Axel Brändström, ledamot
Chef för Risk Management, Skandia Liv Kapitalförvaltning.

Anders Rynell, ledamot
Tidigare Fastighetschef i Trygg-Hansa/SEB samt styrelseordförande i Fastighetsägarna Sverige.