Vi är fastighetsbolaget som har hållbarhet i generna

Som fastighetsbolag och som dotterbolag till Skandia är hållbarhet mer än ett ansvar för oss. Det är en förutsättning för vår framgång. Vårt nytänkande inom miljö och hållbarhet är vårt sätt att visa omtanke för det samhälle vi lever i. Samtidigt inspirerar och stimulerar vi våra medarbetare till att visa engagemang för sin egen och för Skandia Fastigheters miljöpåverkan.


Hållbarhetspolicy

Klicka här för att ta del av Skandia Fastigheters hållbarhetspolicy.

Miljöpolicy

Skandia Fastigheter äger, förvaltar och utvecklar kontor, köpcentrum, bostäder och samhällsfastigheter, huvudsakligen i de tre storstadsregionerna. Som en av Sveriges största fastighetsägare har vi stor möjlighet att göra skillnad och bidra i arbetet mot en hållbar utveckling.

Målet med vårt miljöarbete är att aktivt reducera vår negativa och öka vår positiva påverkan på miljön. Vi följer och försöker överträffa lagar och interna miljökrav. För att ständigt bli bättre och flytta fram gränserna arbetar vi med att:

  • Minska vår energianvändning och öka andelen förnybar energi
  • Göra medvetna val av material och kemikalier
  • Tillvarata avfall och resurser på ett effektivt sätt
  • Ta ansvar för och reducera våra klimatutsläpp
  • Aktivt höja vår och våra intressenters kompetens
  • Kontinuerligt följa upp och förbättra vårt miljöarbete

Miljöpolicyn omfattar hela vår verksamhet. Den antogs av ledningsgruppen 26 januari 2017 och uppdateras årligen den 31 december av hållbarhetschefen.

 

Vi är certifierade enligt ISO 14001

Läs mer om gröna hyresavtal

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

För ytterligare information och synpunkter om vårt miljöarbete, kontakta Helena Lundborg, hållbarhetschef.