Ny- och ombyggnadsprojekt

Skandia Fastigheter förädlar och utvecklar fastigheter och områden i och runt Sveriges tre storstäder. Det här är några av de adresser på vilka vi bygger om eller bygger nytt.

Danderyds Centrum, Stockholm

Nu påbörjar vi vår sedan länge planerade om- och tillbyggnad av Mörby Centrum. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Planen är att dörrarna slutgiltigt ska slås upp 2020.

Projektets första fas består av det åtta våningar höga kontorshus som byggs intill köpcentrumets södra entré, samtidigt som parkeringsplatserna utökas från 700 till 1 300 stycken, genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro.

Köpcentrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum kommer att miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM.

Läs mer på http://www.danderydsc.se/

Kontakt

Bo Jansson, Fastighetschef 
08-573 656 50, bo.jansson@skandiafastigheter.se

Masthusen, Malmö

Malmö, Västra hamnen

2010 ägde sjösättningen av Masthusen i Malmös Västra hamnen rum. Det innebar startskottet för ett omfattande utvecklingsprojekt. Vi började med att riva mässhallarna för att lämna plats åt 18 nya stadsdelskvarter med såväl kontor som bostäder, handel och service. Vårt nya kontorshus, Masttorget 6, stod klart i december 2013 och under våren 2014 stod det nya stadsdelstorget, Masttorget, klart i anslutning till huset. Under hösten 2014 färdigställdes kvarteret intill som inrymmer äldreboende, vårdboende och gym och och våren 2015 var det i samma kvarter inflyttning i 60 nya bostadshyresrätter. 

Totalt har 100 000 historiska kvadratmetrar blivit nya kontor och lägenheter som kompletteras med handel, service och restauranger. Och mer kommer det att bli. Mer om detta finns på www.masthusen.se.

Skandia Fastigheter blev först i Norden med att utveckla en hel stadsdel enligt miljöklassificeringssystemet Breeam Communities. Certifieringssystemet är världsledande när det gäller att bedöma både hur väl ett nytt bostads- eller kommersiellt område lyckas skapa en god totalmiljö för sina brukare och huruvida man kreerat en god och hållbar relation till sin omvärld.

Kontakt

Andreas Ivarsson, Marknadsområdeschef
040-20 63 41, andreas.ivarsson@skandiafastigheter.se

Fabriksparken, SundbybergHär bygger vi 450 nya lägenheter

Vi utvecklar området med Max Sieverts gamla kabelfabrik till en hållbar och inspirerande stadsdel med unika miljöer för bostäder, kontor, handel och service. En del av det nya Sundbyberg där den historiska fabriksmiljön möter parkkänslan från Marabouparken.

På parkeringen på Löfströms Allé påbörjas under oktober arbeten för de kommande lägenheterna. Hela området kommer att utvecklas under åren 2016-2021 och i en första etapp handlar det om 150 lägenheter i bostadsrättsform som kommer att uppföras närmast Willys. Läs mer på www.fabriksparken.se.

I vårt område finns idag flera kontorsfastigheter, dagligvarubutik, apotek, café och restaurang. Ett strategiskt läge med centrala Sundbyberg och stationen runt hörnet med kommunikationer som pendeltåg, tunnelbana, tvärbana och bussar. Den som går i motsatt riktning finner fina promenadstråk längs Bällstaån in mot stan och den prisbelönta Marabouparken med sin konsthall.

Arbeten som pågår i området just nu

  • Ett par träd på Löfströms Allé kommer under februari att fällas på grund av ledningsomläggningar i gatan.
  • Under februari kommer ett plank mot Willys att resas, där det idag står ett stängsel som inhägnar arbetsområdet.
  • Under april kommer grundläggningsarbete i form av pålning att påbörjas.
  • Under maj kommer betonggjutning av husgrunder och källare att påbörjas.
  • Ågatan in i Fabriksparken är avstängd från Löfströms allé. Ny infart till gästparkeringen är belägen längre norrut på Löfströms allé.
  • Längs med gångbanan och rampen upp mot Löfströms Allé 6 har nya belysningsstolpar monterats. Dessa är provisoriska och kommer att användas under hela byggperioden.
  • Trottoar och cykelväg i norrgående riktning på Löfströms allé är avstängd utmed arbetsområdet. Cyklister hänvisas istället till körbanan och gående till trottoaren på andra sidan Löfströms allé.
  • Hösten 2018 kommer ett parkeringsgarage för Willys kunder att stå klart. Under tiden är Willys kundparkering belägen på andra sidan Löfströms allé.

Kontakt

Sten Jansson, Marknadsområdeschef
08-573 657 30, sten.jansson@skandiafastigheter.se

Matz Rune, Projektchef
08-573 655 56, matz.rune@skandiafastigheter.se

Backaplan, Göteborg

I Januari 2016 köpte vi handelsfastigheterna Backa 170:1 och Backa 172:1 på Backaplan i Göteborg. Det handlar om ett område med stor potential för att utveckla både bättre shoppingytor och nya bostäder. Backaplan är ett stadsdels- och cityshoppingcenter, beläget på Hisingen fem minuter från Göteborgs centrum. Det aktuella området expanderar kraftigt och inom 20 år beräknas en fördubbling av antalet invånare.

Vi tittar både på att förnya och utveckla möjligheterna till shopping men har också ambitioner att tillföra stadsdelen en betydande mängd bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med övriga aktörer i området medverkar vi i den långsiktiga förädlingen av stadsdelen Hisingen.

Kontakt

Bo Jansson, Fastighetschef 
08-573 656 50, bo.jansson@skandiafastigheter.se

Mullvaden, Göteborg

Marielundsgatan 1–23, Gustavsbergsgatan 2–8, Fredåsgatan 28

Vi planerar att byta ut vatten- och avloppsstammar och renovera samtliga badrum. Vi kommer att erbjuda nya kök med nya vitvaror och moderna funktioner för de som önskar. Fyra olika kökskoncept kommer att erbjudas.

För de hyresgäster som önskar, erbjuds även en totalombyggd lägenhet. I allmänna utrymmen kommer det att genomföras åtgärder för att förbättra funktioner, komfort och för att öka tryggheten och säkerheten.

Nyhetsbrev för dig som är hyresgäst i kvarteret Mullvaden

Stampen, Göteborg

Skandia Fastigheter äger sju fastigheter i området Stampen med totalt 185 bostadslägenheter och ett 40-tal lokaler. Fastigheterna finns på adresserna Baldersgatan 3, Baldersgatan 6-10, Folkungagatan 8, 10 och 12, Stampgatan 30-40 och Stampgatan 46. Baldersgatan 6-10 och Stampgatan 38-40 är byggda 1961 och de övriga fastigheterna i början av 1930- talet. Fastigheterna från 1930- talet har genomgått en ombyggnation i mitten av 1970- talet.

För samtliga fastigheter planeras nu en renovering och modernisering. I samband med detta kommer vi att förtäta med bostadslägenheter i hela området i den mån det är möjligt. Läs mer om renoveringen

Kontakt

Malin Lindhe, Projektchef 
031-734 35 78, malin.lindhe@skandiafastigheter.se

Vasastaden, Göteborg

Vasastaden 22:21 är uppförd 1971 och innehåller 116 lägenheter samt ett antal kontor och verksamhetslokaler. Fastigheten har genomgått en genomgripande renovering, som omfattade stam- och lägenhetsrenoveringar. Parallellt med att renoveringsarbetet har pågått i fastigheten har vi på Skandia Fastigheter utvärderat möjligheterna till fler bostäder för att tillgodose den efterfrågan på bostäder som finns, vilket resulterat i att vi kommer att konvertera en del lokaler till bostäder.

Under våren 2017 kommer vi att påbörja ombyggnad av lokaler på våningarna -1 till -3 på Karl Gustavsgatan 37-43, till 15 nya bostadslägenheter. Vi planerar att starta under mars-april 2017 och arbetet beräknas vara klart i oktober-november 2017.

Byggnaden ligger i centrala Göteborg, i området Vasastaden med närhet till Landala, Johanneberg, Lorensberg och Haga. Adresserna är Föreningsgatan 29 och 31 samt Karl Gustavsgatan 37-49. Byggnaden inrymmer fyra till sex plan helt ovan mark, tre souterrängplan samt källare.

Kontakt

Agneta Ranäng, Hyresgästsamordning
031-767 51 51, agneta@rcbfast.se

Danderyd, Stockholm

Golfvägen 10-14

Efter att under drygt 50 år erbjudit hyresgäster ett tryggt och trivsamt boende lyfts nu Skandia Fastigheters 124 hyresrätter i Danderyd till modern standard. Arbetet är igång och beräknas pågå under cirka 1,5 år, med planerad återflytt hösten 2017.  

De tre huskropparna kommer att renoveras i tre etapper, både invändigt och utvändigt. I hus som är femtio år gamla blir ledningar för vatten och avlopp utslitna samtidigt som till exempel våtutrymmen behöver nya tätskikt. Succesivt ska nu de aktuella 124 lägenheternas kök, badrum, ventilation och alla ytskikt bytas ut och renoveras. Dessutom väntar fler tvättstugor och uppgraderade allmänutrymmen. Kronan på verket blir fasadernas förnyelse och nya färgsättning.  

Energimässigt är fastigheterna redan effektiviserade genom ett byte av undercentralen till en modern fjärrvärmeanläggning. Ny ventilation kommer att ge ytterligare energibesparingar och även bidra till ett förbättrat inomhusklimat. Dessutom kommer också fönstren att bytas ut till energieffektiva sådana. 

Kontakt

Fredrik Brorsson, Marknadsområdeschef
08-573 656 11, fredrik.brorsson@skandiafastigheter.se

Jakobsberg, Stockholm

Skandia Fastigheter äger idag tre bostadsfastigheter med över 180 hyresrätter mitt i Jakobsbergs centrum. Nu har vi planer på att förtäta boendemöjligheterna genom att omvandla grå parkeringsplatser till parkeringshus och ovanpå dessa bygga bostadshus med gröna gårdar.

Man arbetar med en detaljplan och en utställning pågår på biblioteket i Jakobsberg, dit kommuninvånarna bjuds in till samråd. Förhoppningen är att ha en färdig och antagen plan för bostadsutveckling i området under 2016.

Kontakt

Fredrik Brorsson, Marknadsområdeschef
08-573 656 11, fredrik.brorsson@skandiafastigheter.se

Biet, Nacka

Gamla Värmdövägen 9–13

Kv. Biet, Sicklaön 124:2, Nacka

Här tillför vi 39 nya lägenheter genom en påbyggnad av två våningsplan. Det kommer även att anläggas ett parkeringsdäck i anslutning till fastigheten.

Arbetet beräknas vara klart våren 2018.

Information och nyhetsbrev

Woodhouse Rosendal, Uppsala

Rosendal, i den södra delen av Uppsala, i närheten av Akademiska sjukhuset, ska bli en blandad stadsdel med bostäder, handel, närservice, kommunikationer och skola. Invid stadsdelens nya torg – Halltorget – kommer Skandia Fastigheter att uppföra 125 lägenheter. Byggstart beräknas till år 2017.

Samtliga lägenheter kommer att få balkonger. Husen, på mellan fem och åtta våningar, byggs kring en gemensam innergård med flera gemensamma funktioner som odlingar, verkstad och lek. Ut mot Torgny Segerstedts allé och mot torget kommer det att finnas lokaler i bottenvåningarna. Husen kommer till stor del att byggas i trä och målsättningen är att bygga med passivhusteknik, då stora delar av den energi huset gör av med återanvänds. Miljöcertifiering av husen kommer att ske enligt Miljöbyggnad Silver.

Kontakt

Liselotte Orest, Projektchef
08-573 655 57, liselotte.orest@skandiafastigheter.se