Stadsmiljöer Backaplan Göteborg

Kontakt

Anders Strand, Centrumchef

Backaplan

Januari 2016 köpte vi handelsfastigheterna Backa 170:1 och Backa 172:1 på Backaplan i Göteborg. Det handlar om ett område med stor potential för att utveckla både bättre shoppingytor och nya bostäder. Backaplan är ett stadsdels- och cityshoppingcenter, beläget på Hisingen fem minuter från Göteborgs centrum. Det aktuella området expanderar kraftigt och inom 20 år beräknas en fördubbling av antalet invånare.

Vi tittar både på att förnya och utveckla möjligheterna till shopping men har också ambitioner att tillföra stadsdelen en betydande mängd bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med övriga aktörer i området medverkar vi i den långsiktiga förädlingen av stadsdelen Hisingen.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm