Backaplan

Januari 2016 köpte vi handelsfastigheterna Backa 170:1 och Backa 172:1 på Backaplan i Göteborg. Det handlar om ett område med stor potential för att utveckla både bättre shoppingytor och nya bostäder. Backaplan är ett stadsdels- och cityshoppingcenter, beläget på Hisingen fem minuter från Göteborgs centrum. Det aktuella området expanderar kraftigt och inom 20 år beräknas en fördubbling av antalet invånare.

Vi tittar både på att förnya och utveckla möjligheterna till shopping men har också ambitioner att tillföra stadsdelen en betydande mängd bostäder och andra viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans med övriga aktörer i området medverkar vi i den långsiktiga förädlingen av stadsdelen Hisingen.

Backaplan

Stadsmiljöer

Göteborg

Kontakt

Anders Strand anders.strand@skandiafastigheter.se 031-99 80 61
Övriga projekt