Bostäder Danderyd Stockholm

Kontakt

Fredrik Brorsson, marknadsområdeschef

Här renoverar vi 124 lägenheter

Efter att under drygt 50 år erbjudit hyresgäster ett tryggt och trivsamt boende lyfts nu Skandia Fastigheters 124 hyresrätter i Danderyd till modern standard.

De tre huskropparna kommer att renoveras i tre etapper, både invändigt och utvändigt. I hus som är femtio år gamla blir ledningar för vatten och avlopp utslitna samtidigt som till exempel våtutrymmen behöver nya tätskikt. Succesivt ska nu de aktuella 124 lägenheternas kök, badrum, ventilation och alla ytskikt bytas ut och renoveras. Dessutom väntar fler tvättstugor och uppgraderade allmänutrymmen. Kronan på verket blir fasadernas förnyelse och nya färgsättning.  

Energimässigt är fastigheterna redan effektiviserade genom ett byte av undercentralen till en modern fjärrvärmeanläggning. Ny ventilation kommer att ge ytterligare energibesparingar och även bidra till ett förbättrat inomhusklimat. Dessutom kommer också fönstren att bytas ut till energieffektiva sådana. 

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal