Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm

Kontakt

Bo Jansson, fastighetschef

Mörby Centrum blir Danderyds Centrum

Nu påbörjar vi vår sedan länge planerade om- och tillbyggnad av Mörby Centrum. Dagens köpcentrum utökas med 18 000 kvadratmeter, en helt ny fasad samt interiör med generös takhöjd och inbjudande utemiljöer. Det blir en modern boutique-galleria med ett breddat butiksutbud, som rymmer både sällanköps- och dagligvaror samt attraktiva restauranger och service.

Två nya kontorshus om totalt 20 000 kvadratmeter kommer också att flankera köpcentrumbyggnaden, och tre bostadshus uppförs inom centrumområdet. Samtidigt får Mörby Centrum ett nytt varumärke, där det nya namnet blir Danderyds Centrum. Planen är att dörrarna slutgiltigt ska slås upp 2020.

Projektets första fas består av det åtta våningar höga kontorshus som byggs intill köpcentrumets södra entré, samtidigt som parkeringsplatserna utökas från 700 till 1 300 stycken, genom ett parkeringshus som uppförs på andra sidan E18, med access till köpcentrumet via en gångbro.

Köpcentrumbyggnaden och kontorshusen i Danderyds Centrum kommer att miljöcertifieras enligt det internationella systemet BREEAM.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Finntorp Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm