Bostäder Finntorp Nacka

Kontakt

Madeleine Sköld, projektledare

Leif Nyman, förvaltare

30 nya lägenheter i Nacka

På Furuvägen och Helgesons väg i Finntorp äger vi idag fem bostadshus med cirka 80 hyresrätter. Nu planerar vi att förtäta boendemöjligheterna genom att tillföra två nya bostadshus om fyra våningar, med plats för sammanlagt cirka 30 lägenheter.

Husen kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad och byggstart planeras till hösten 2018. För mer information och detaljplan, besök Nacka kommuns webbplats.

Ny- och ombyggnadsprojekt

Stadsmiljöer Masthusen Malmö
Stadsmiljöer Fabriksparken Sundbyberg
Stadsmiljöer Backaplan Göteborg
Köpcentrum Danderyds Centrum Stockholm
Bostäder Kållered Möldnal
Bostäder Woodhouse Rosendal Uppsala
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Jakobsberg Stockholm
Bostäder Biet Nacka
Bostäder Vasastaden Göteborg
Bostäder Våmmedal Mölndal
Bostäder Danderyd Stockholm